top of page
 
De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Op 11 september werden door onze lichenologen de grote begraafplaats van Wezenbeek-Oppem en de Sint-Pieterskerk grondig geïnventariseerd. Een bloemlezing en fotoverslag van de vondsten kan u hier lezenDe WBL-mossenwerkgroep heeft zijn medewerking verleend aan het project “LIFE Anthropofens". De UAntwerpen doet in het kader van dit project een ecohydrologische studie in Marais de Heinsch te Arlon in samenwerking met Natagora. Het gaat om de bepaling van de kwaliteit van kalkmoerassen in Noord-Frankrijk en Belgisch Lotharingen. Kalkmoerassen zijn zeldzame veenvegetaties waarin specifieke mossoorten een belangrijke rol spelen,.

WBL heeft de determinatie op zich genomen van een aantal lastig te benoemen mossen die ingezameld werden bij het maken van vegetatieopnamen, meer bepaald Sphagnaceae (veenmossen), Mniaceae (boogsterrenmossen) en Amblystegiaceae (sikkelmossen).


Meer info over het LIFE-project Anthropofens vind je hier.

Op 1 mei trokken de lichenologen van de WBL naar de indrukwekkende abdijsite van Villers-la-Ville om er koortsachtig verder te speuren naar allerhande korstmosschatten. Lees hier het verslag.

bottom of page