Atlasproject provincie Vlaams-Brabant

Atlasproject van de lichenen in de provincie Vlaams-Brabant

 

De Vlaams-Brabantse lichenenwerkgroep wil in 2020 starten met de inventarisatie van de korstmossen in de provincie Vlaams-Brabant. Bedoeling is onder andere het bouwkundig erfgoed (kerken, abdijen, kerkhoven, kastelen, oude gebouwen,...) en landschapselementen (alleenstaande bomen, bomenrijen, hagen,...) in de provincie te inventariseren. In eerste instantie richten we ons op het Brabants lemig heuveldistrict, tenzij anders vermeld. Dit jaar willen we ook het provinciaal project om de kerkhoven te vergroenen ondersteunen door de korstmosflora  van een aantal kerkhoven in kaart te brengen. Op termijn willen we een soortenoverzicht krijgen van de korstmossenflora van de provincie. Op deze manier is het mogelijk te vergelijken met eerdere inventarisaties, en zo evoluties te achterhalen. Geïnteresseerden kunnen volgende data noteren:

 

21 maart: 9-13 uur Abdij van Vlierbeek + kerkhof. We spreken af aan de parking van het kerkhof in de Kortrijksestraat te Kessel-lo. (E5.14.32, Droog Boven-Dijledistrict)

4 april: 9-13 uur 30 Park Jourdain te Kraainem. We spreken af aan de Sint-Pancratiuskerk te Kraainem. (E4.27.23/24)

9 mei: 9-13 uur Kerkhof van Diegem.  We spreken af op de parking aan de Zaventemsesteenweg te Diegem. (E4.17.13)

6 juni: 9-13 uur Kerkhof van Peutie.  We spreken af op de parking aan de Schuifelaarstraat te Peutie (D4.57.41, Vochtig Beneden-Dijledistrict)
27 juni: 9-13 uur Kerkhof van Machelen. We spreken af op de parking aan de Kerkhofdreef te Machelen. (D4.57.34, Vochtig Beneden-Dijledistrict)

12 september: 9-13 uur Sint-Agathakerk van Sint-Agatha-Rode. (E5.42.41)

17 oktober: 9-13 uur Sint-Clemenskerk van Hoeilaart (E4.57.22)

21 november: 9-13 uur Omgeving van watermolen aan de Ijse te Loonbeek We spreken af aan de Sint-Antoniuskerk van Loonbeek. (E5.32.33)

Een goede loep is nodig om de korstmossen te determineren. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij:

-Filip Fleurbaey (ffleurbaey@skynet.be): 0478571199

-Daniel De Wit (daniel.dewit@outlook.be): 0477251032

 

Geciteerde literatuur

 

Diederich P. & Sérusiaux E. (2000) – The Lichens and Lichenicolous Fungi of Belgium and Luxembourg. An Annotated Checklist. Luxembourg, Musée National d’Histoire Naturelle.

Diederich P., Ertz D., Stapper N., Sérusiaux E., Van den Broeck D., van den Boom P. & Ries C. (2009) – The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France. - URL: www.lichenology.info.

Ertz D. (2003) – Contribution à l’étude de la flore lichénique du district brabançon belge. Dumortiera 81: 81-84. 

Van den Broeck D. (2003a) – Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt zelfs een beginner veel lichenen tegen. Een onderzoek van 10 Vlaamse kerkhoven. Muscillanea 22: 11-19.

Van den Broeck D. & Aptroot A. (2003) – De korstmossen van Pepingen en omgeving (Vlaams-Brabant, België): een verkenning. Muscillanea 23: 6-17.

Van den Broeck D. (2003b) – Het kerkhof van Mechelen en de kleiputten van Terhagen, bekeken door een deskundige bril. Muscillanea 23: 32-41.