top of page

Brugse Lichenenwerkgroep (BLW)

Wie zijn wij?

 

We zijn een klein groepje mensen (4 tot 6) met een diepe interesse in de grote wereld van de kleine lichenen. We gaan elke maand samen op stap om telkens weer vol verwondering naar deze kleinoden te kijken.  Meestal gaan we voor een volledige dag. Dit houdt in dat we over de middag ofwel onze picknick gebruiken ofwel een lokaal restaurantje opzoeken dat onze honger stilt en onze dorst lest. We doen dit steeds op een dinsdag, één keer per maand (zie kalender) om 9.30 uur. De plaats van afspraak is steeds vermeld in de kalender. Voor echt koude en zware regendagen hebben we de beschikking over een lokaaltje in het Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96 te 8200 Brugge waar we steeds welkom zijn. Iedereen mag onze groep vervoegen, met of zonder ervaring, alleen vragen we om te verwittigen (met telefoonnummer) naar Marie-Claire Mertens (marieclaire.mertens@live.be) zodat we in geval van uiterst slecht weer kunnen afbellen of een indoor locatie meedelen.

bottom of page