Muscillanea

De werkgroep publiceert sinds 1981 jaarlijks een uitgave van Muscillanea, het tijdschrift van onze vereniging waarin gedetailleerde verslagen over de excursies verschijnen maar ook meer gespecialiseerde bryologische en lichenologische onderwerpen aan bod komen. Alle nummers vanaf de eerste jaargang kunnen in onderstaande archief vrij geraadpleegd en/of gedownload worden.  Een index van de jaargangen 1981-2019 vindt u hieronder ook, zodat u meer gericht bepaalde artikels kan opzoeken indien nodig. De meest recente uitgave is enkel voor leden beschikbaar door middel van een wachtwoord waarmee men toegang krijgt tot de ledenpagina. Vanaf volgend jaar (2022) is het de bedoeling dat leden die een papieren versie wensen opgestuurd te krijgen hiervoor een beperkte meerkost dienen bij te dragen.  

Wij wensen u alvast veel leesplezier! 

Name
Last updated
Views
Favorites
Contributors