top of page
 
De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

De kerk van Adinkerke vormde omwille van haar veelheid aan bouwmaterialen (baksteen, zandsteen, kalksteen) een ideale afspraakplaats voor een vijftal lichenologen, die na twee maand gedwongen corona-rust terug aan de slag gingen om de fossiele duinen op de Frans-Belgische grens te verkennen. Lees hier meer.

Ondanks de coronacrisis waren we met 11 deelnemers op 11 juli 2020 samengekomen om de abdij van Averbode een tweede maal op lichenen te onderzoeken in een nog niet eerder bezocht deel. Tijdens ons eerste bezoek op 24 augustus 2019 hadden we 81 soorten aangetroffen en we waren benieuwd of we nog een aantal aan deze reeds lange lijst konden toevoegen. Lees hier het volledige verslag.

Het weekend vond plaats in een zonnig Vielsalm waar door tien deelnemers de volgende locaties bezocht werden: het hotel en de aanpalende kerk en kerkhof van Hébronval; de spectaculaire steengroeven Thier des Carrières en Colanhan; het kerkhof van Salmchâteau; het park van Vielsalm en enkele bomen aan het station van Vielsalm. Lees hier het volledige verslag.

bottom of page