top of page
 
De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Bij het inventariseren van mossen en lichenen maken we gebruik van het IFBL-karteringsraster om op een gestandaardiseerde en herhaalbare manier de verspreiding van soorten in beeld te brengen. Hoe dat juist in zijn werk gaat en op welke wijze je op een topokaart het IFBL-hok kan bepalen waarin je je bevindt wordt door Dirk De Beer hier in detail uitgelegd.


Vanaf 15 januari 2022 is het boek “Coniocarpen, Regenschaduwspecialisten” van Klaas van Dort en Bart Horvers te koop.

Het boek telt 192 pagina’s en bevat uitzonderlijke close-upfoto’s van de Coniocarpen, een fascinerende groep in de wereld van de lichenen. De inleidende hoofdstukken behandelen algemene kenmerken, biologie, habitatvoorkeur, identificatie en indicatorsoorten. De determinatiesleutels zijn opgesteld op basis van veldkenmerken. Beknopte teksten per soort geven informatie over herkenning, ecologie en dubbelgangers. Essentiële kenmerken, substraatvoorkeur en frequentie zijn in tabelvorm weergegeven. Dit boek zal de belangstelling voor en de kennis van deze relatief weinig bekende groep zeker vergroten.

Dries Van den Broeck heeft een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan dit boek.

Alle verdere info over prijs, voorverkoop en online bestelling kan je terugvinden op: https://tilburg.knnv.nl/boek-coniocarpen/

bottom of page