De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

De WBL excursies gaan onder de huidige COVID19-maatregelen door, maar zijn beperkt in aantal deelnemers.

We vragen daarom om tijdig je deelname aan te vragen bij de excursieverantwoordelijke vermeld in de kalender.

Nieuws

Op een zeer warme dag in augustus 2019 stonden tien korstmosliefhebbers te popelen om de abdij van Averbode te bezoeken. Lees het volledige excursieverslag hier

Ons jaarlijks weekend ging door van 15-09-2017 tot en met 17-09-2017. Het vond plaats in Dinant en omgeving. Vijf locaties werden bezocht: twee natuurreservaten, een rij gewone essen langs de weg met uitkijkpunt en twee voormalige steengroeven. Lees hier het volledige verslag

Na het overlijden van bryoloog Philippe De Zuttere (22 nov. 2018) werd zijn vroegere woonst volledig heringericht en staat sinds kort ter beschikking van onderzoekers die in de streek acitviteiten plannen. Geïnteresseerden kunnen ter plaatse gebruik maken van het herbarium, naslagwerken en allerlei optisch materiaal. Dit alles in nauwe samenwerking met ‘ Les Cercles des Naturalistes de Belgique’, waarvan het centrum eveneens in de vallei van de Viroin gelegen is. Alle praktische info is te vinden via deze link