top of page
 
De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Vanaf 15 januari 2022 is het boek “Coniocarpen, Regenschaduwspecialisten” van Klaas van Dort en Bart Horvers te koop.

Het boek telt 192 pagina’s en bevat uitzonderlijke close-upfoto’s van de Coniocarpen, een fascinerende groep in de wereld van de lichenen. De inleidende hoofdstukken behandelen algemene kenmerken, biologie, habitatvoorkeur, identificatie en indicatorsoorten. De determinatiesleutels zijn opgesteld op basis van veldkenmerken. Beknopte teksten per soort geven informatie over herkenning, ecologie en dubbelgangers. Essentiële kenmerken, substraatvoorkeur en frequentie zijn in tabelvorm weergegeven. Dit boek zal de belangstelling voor en de kennis van deze relatief weinig bekende groep zeker vergroten.

Dries Van den Broeck heeft een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan dit boek.

Alle verdere info over prijs, voorverkoop en online bestelling kan je terugvinden op: https://tilburg.knnv.nl/boek-coniocarpen/

Tijdens het inventariseren van lichenen wordt er ook aandacht geschonken aan lichenicole fungi. Dat is niet altijd zo geweest. De studie ervan is nog maar enkele decennia geleden goed op gang gekomen. Dit wil niet alleen zeggen dat het overgrote deel van de soorten nog geen Nederlandstalige naam heeft, maar ook dat er nog heel veel te ontdekken valt. Paul Geyselings schreef een overzicht van een aantal bijzondere vondsten die gedaan werden in 2021.

Op 16 oktober bezochten de lichenologen de Sint-Stephanuskerk en nabijgelegen begraafplaats en werden er niet minder dan 87 soorten genoteerd.

Lees hier het verslag

bottom of page