top of page

Lidmaatschap

Iedereen met interesse voor bladmossen, levermossen en lichenen is welkom bij de werkgroep en op de excursies.

Wens je lid te worden van de werkgroep? Het lidmaatschap bedraagt standaard 15 euro per jaar over te schrijven naar het bankrekeningnummer van de WBL: BE74 7340 4702 5407. Vermeld bij de vrije mededeling aub je post- en emailadres en je interesse (mossen, korstmossen of beide)

 

Als lid ontvang je ons jaarlijkse tijdschrift Muscillanea en kan je deelnemen aan alle excursies en krijg je daarvan een uitgebreid verslag toegezonden. Indien je een gedrukt exemplaar van Muscillanea wenst te ontvangen via de post wordt hiervoor een verhoogd lidgeld gevraagd worden, namelijk 20 euro per jaar voor binnenlandse leden en 25 euro per jaar voor buitenlandse leden.

 

Rond het jaareinde krijgt u een uitnodiging voor de Algemene vergadering toegezonden samen met een toegangscode voor Muscillanea via de ledenpagina van onze websiste. Daarbij krijgt u tevens een verzoek tot betaling van het lidgeld. Aan de hand van het bedrag van uw bijdrage zal dan blijken of je kiest voor een digitale dan wel voor een papieren versie.

bottom of page