top of page

Lidmaatschap

Iedereen met interesse voor bladmossen, levermossen en lichenen is welkom bij de werkgroep en op de excursies.

Wens je lid te worden van de werkgroep? Het lidmaatschap bedraagt 15 Euro voor een jaar over te schrijven naar het bankrekeningnummer van de WBL: BE74 7340 4702 5407. Vermeld bij de vrije mededeling aub je post- en emailadres en je interesse (mossen, korstmossen of beide)

 

Als lid ontvang je ons jaarlijkse tijdschrift Muscillanea en kan je deelnemen aan alle excursies en krijg je daarvan een uitgebreid verslag toegezonden.

!Nieuw vanaf 2022!

De stijgende kosten van allerlei producten en diensten treffen ook ons tijdschrift, we zien ons verplicht om het lidgeld vanaf 2022 aan te passen. Maar dit betekent niet noodzakelijk dat het zal verhoogd worden! In 2022 blijft het lidgeld ongewijzigd op 15 euro indien je er mee instemt om Muscillanea enkel digitaal te ontvangen. Wie toch een gedrukt exemplaar wenst te ontvangen zal hiervoor een extra bijdrage gevraagd worden, 5 euro voor het binnenland en 10 euro voor het buitenland.

 

Samen met Muscillanea 41 krijgt u een verzoek tot betaling van het lidgeld, dat zal bij die gelegenheid opnieuw duidelijk gemaakt worden. Aan de hand van het bedrag van uw bijdrage zal dan blijken of je kiest voor een digitale dan wel voor een papieren versie.

bottom of page