top of page

In de kijker

  • Lichenen zijn poikilohydrische organismen, de hoeveelheid water varieert passief mee met het vochtgehalte van de omringende lucht. Dit heeft een grote invloed op hun groeisnelheid, ze zijn afhankelijk van water om metabolisch actief te zijn. Hoe overleven ze een stresstoestand zoals droogte?  Een inkijkje in de wereld van de lichenen, die bijzondere samenlevers.

  • Op 12 januari 2022 bezochten de lichenologen Kollinten in Zemst. Het werd een gedenkwaardige tocht: Kollinten nat, natter, natst is in de wintermaanden zeker van toepassing. Maar een prachtige vindlijst is het resultaat, met in een eerste analyse een opmerkelijk  grote groep van lichenen met  fotobiont Trentepohlia. 

  • Vlierschotelkorst Lecanora sambuci is nog niet gevonden in Vlaanderen. In het veld is deze niet te onderscheiden van kleine schotelkorst Lecanora hagenii, enkel microscopie geeft uitsluitsel.  Als je dit artikel leest, weet je wanneer je alert moet zijn op een mogelijke vondst. Veel succes!

 

  • Lichenen zijn uniek door hun bijzondere stofwisselingsproducten. Usninezuur, parietin  en oxaalzuur zijn enkele voorbeelden van de ruim 800 extra stoffen die lichenen aanmaken. Deze secundaire stofwisselingsproducten maken van lichenen overlevers in moeilijke omstandigheden. Lees er hier meer over.

bottom of page