top of page
 
De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Zeer zelden krijgt ‘mos’, laat staan een bryoloog, een rol in een speelfilm. Mossen spelen nochtans een hoofdrol in de film HERE van Bas Devos.  In HERE volgen we Stefan, een Roemeense bouwvakker, en Shuxiu, een Belgisch-Chinese bryologe. Stefan (Stefan Gota) staat op het punt naar huis terug te keren. Shuxiu (Liyo Gong) onderzoekt het effect van vervuiling op mossen. Voor hij vertrekt, kookt Stefan een grote pan soep met restjes uit zijn koelkast om aan vrienden en familie uit te delen. Ergens in een Brussels bos,  komt hij Shuxiu tegen die er veldwerk verricht. Haar aandacht voor de mossen, het nagenoeg onzichtbare, doet Stefan stil staan en deze scène vormt een kernmoment  in deze film die speciaal aandacht vraagt voor hetgeen meestal genegeerd wordt.


Het is een film die empathie opwekt voor dingen in onze omgeving die we meestal niet opmerken en soep en mos zijn hiervoor metaforen. De film is geen documentaire over mossen maar brengt veel kijkers voor het eerst in aanraking met mossen en met bryologie als wetenschap. Onze eigenste Geert Raeymaekers van de WBL werd door de regisseur gevraagd als expert om de bryologische passages in de film mee voor te bereiden en waarheidsgetrouw in beeld te brengen. Zeker een aanrader om te gaan kijken in een van de onderstaande zalen!


De film ontving reeds de "Best Film Award" in de reeks Encounters van het filmfestival in Berlijn (Berlinale 2024).


Maandag 22/01/2024 komen Bas, Geert en een japanoloog vertellen over de film, over mossen en over de fascinatie voor mossen in Japan in de Wereld van Sofie op Radio1!
Alle leden van de WBL worden vriendelijk uitgenodigd om af te zakken naar onze algemene vergadering op zaterdag 27 januari 2024 (van 10:00 tot 13:00) in het auditorium Van Heurck van de Plantentuin te Meise (Nieuwelaan 38, 1860 Meise) – er is ontvangst met koffie voorzien vanaf 09:30u.

 

De vergadering begint zoals steeds met twee boeiende presentaties:

 

  • Paul Geyselings over recent waargenomen zeldzame of nieuwe lichenen en lichenicole fungi in Vlaanderen;

  • Wouter Van Landuyt over Schotse mossendiversiteit : verslag van de Field Week van de British Bryological Society in het Ben Lawers National Nature Reserve (11-15 september 2023)

 

Daarna worden kort enkele formelere agendapunten behandeld en bespreken we een voorstel van de excursiekalender voor 2024.

Indien u de vergadering wenst bij te wonen graag even een seintje zodat we u een digitaal toegangsticket voor de Plantentuin kunnen bezorgen.

        

 

Usninezuur, parietine en oxaalzuur zijn enkele voorbeelden van de ruim 800 extra stoffen die lichenen aanmaken. Deze secundaire stofwisselingsproducten maken van lichenen overlevers in moeilijke omstandigheden. Lees hier een bijdrage van Min Pauwels over recent onderzoek naar de oorsprong en werking van deze stofwisselingsproducten.

bottom of page