top of page
 
De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

De stijgende kosten van allerlei producten en diensten treffen ook ons tijdschrift, we zien ons verplicht om het lidgeld vanaf 2022 aan te passen. Maar dit betekent niet noodzakelijk dat het zal verhoogd worden ! In 2022 blijft het lidgeld ongewijzigd op 15 euro indien je er mee instemt om Muscillanea enkel digitaal te ontvangen. Wie toch een gedrukt exemplaar wenst te ontvangen zal hiervoor een extra bijdrage gevraagd worden, 5 euro voor het binnenland en 10 euro voor het buitenland.

Samen met Muscillanea 41 krijgt u een verzoek tot betaling van het lidgeld, dat zal bij die gelegenheid opnieuw duidelijk gemaakt worden. Aan de hand van het bedrag van uw bijdrage zal dan blijken of je kiest voor een digitale dan wel voor een papieren versie.

Het zal je maar overkomen. Je staat daar met je familie in de bossen van Müllenborn in de Eifel op een staand boomlijk, in dit geval een al ontschorste naaldboom. Tot een lichenoloog je in de gaten krijgt. Lees hier het onwaarschijnlijke reisverhaal van een zwart boomspijkertje opgetekend door Min Pauwels.

Lees hier het verslag

bottom of page