top of page

Voorlopige verspreidingsatlas van de mossen van Vlaanderen

De ‘Voorlopige verspreidingsatlas van de mossen van Vlaanderen’ (Van Landuyt et al. 2020)  wil een beeld geven van de verspreiding van de hauw-, lever- en bladmossen tijdens de periodes 1980-1999 en 2000-2019. De inventarisatiegraad van de mossen in Vlaanderen vertoont nog grote hiaten, vooral in delen van West- en Oost-Vlaanderen, maar de databank met verspreidingsgegevens van mossen bevat echter wel een schat aan informatie die tot op heden grotendeels onontsloten bleef. Met deze voorlopige verspreidingsatlas is zowel de actuele kennis weergeven maar wijzen de auteurs ook op de ontbrekende kennis. Van de 533 soorten mossen die in Vlaanderen ooit waargenomen zijn werden er sinds 1980 nog 500 soorten waargenomen, wat het een belangrijke soortengroep onder de planten maakt. In deze voorlopige verspreidingsatlas volgen we de nomenclatuur volgens de Belgische checklist (Sotiaux et al., 2007). Voor soorten die recent gesplitst zijn, zijn de gegevens meestal te beperkt om een adequaat verspreidingsbeeld te geven. Daarom werd voor deze soorten geopteerd enkel een verspreidingskaart te geven van het soortencomplex en niet van de gesplitste soorten. In totaal wordt van 489 soorten of soortcomplexen een verspreidingskaart gegeven met de gegevens uit de periodes 1980-1999 en 2000-2019.

U kan de 'Voorlopige verspreidingsatlas van de mossen van Vlaanderen' hier vinden.

atlasMos.jpg
bottom of page