top of page

Determinatiewerken

H. Siebel en H. During. 2006. Beknopte Mosflora van Nederland en België. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 559 p.

In afwachting van een update is dit de beste flora om de blad- en levermossen (en hauwmossen) van België en Nederland te determineren.  Duidelijke sleutels, goede illustraties op basis van tekeningen uit Landwehr’s ‘Mossenatlas”  en korte aanduiding van de verspreiding in biogeografische regio’s, van habitat en zeldzaamheidsgraad.

siebel.jpg

K. Van Dort,B. Van Gennip en Deirdre de Bruyn, 2015. Basisgids Mossen. KNNV Uitgeverij.  168 p

Een mossengids voor beginners! Illustreert een 100-tal soorten met duidelijke foto’s, informative over habitat en voorkomen in Nederland.

vandort.jpg

Atherton, S. Bosanquest, and M. Lawley.  2010. Mosses and Liverworts of Great Britain and Ireland – a field guide.  Published by the British Bryological Society. 848 p.

Uitermate nuttig standaardwerk voor blad- en levermossen met een determinatiesleutel.  Vooral nuttig is de beschrijving van de soorten:  duidelijke kleurenfoto’s (vaak met aanduiding van specifieke kenmerken), een kaart met de verspreiding in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, een korte beschrijving van kenmerken die met een loepe (handlens) kunnen waargenomen worden en een opsomming van soorten waarmee de betreffende soort kan verward worden.

atherton.jpg

M. Lueth. 2021. Mosses of Europe. A photographic flora. 

Het is voor elke bryoloog een bijzonder waardevol werk dat alle bladmossen van Europa illustreert!   De gedrukte versie is nagenoeg uitverkocht.  Daarom heeft de auteur een DVD-ROM gemaakt waardoor het hele werk ook op een gsm of laptop beschikbaar is. De DVD-ROM kan je bestellen via www.milueth.de/mosses-of-europe voor 59 € + 3,50 verzending

Lueth2.jpg
bottom of page