Algemene vergadering en bestuur

Alle leden houden een jaarlijkse vergadering (AV) die doorgaat in de gebouwen van de National Plantentuin te Meise. Op die vergadering wordt o.a. het excursieprogramma voor het volgende jaar vastgelegd en wordt eveneens een bryologische of lichenologische lezing gehouden. De AV gaat door in januari of februari. Voor de exacte datum neem je best een kijkje in de agenda

 

De samenstelling van het huidige bestuur van de werkgroep: Dirk De Beer (voorzitter, contactpersoon mossen), Filip Fleurbaey (penningmeester),  Daniel De Wit (secretaris), Dries Van den Broeck (adviseur, contactpersoon lichenen), Geert Raeymaekers (adviseur), Min Pauwels (adviseur), Patrik Oosterlynck (adviseur) en Wouter Van Landuyt (adviseur, redactie Muscillanea).