top of page

Blad-, lever- en hauwmossen van Wallonië

Sotiaux et  A. Vanderpoorten. 2015. Atlas des bryophytes  (mousses, hépatiques et anthocérotes) de Wallonie, Tome I (Hépatiques et anthicerotes) Tome II (Mousses). Publication de Département De l’ Etude du Milieu Naturel et Agricole. Série “Faune Flore Habitats, N° 9.

Deze atlas met de verspreiding van blad-, lever- en hauwmossen van Wallonië is nu ook on-line beschikbaar.  Deze atlas is gebaseerd op inventarisaties van beide auteurs en geeft ook een goede inleiding tot de bryologie en bryofyten in Wallonië.   Per soort is er een kaart met de IFBL verspreiding, de aanduiding van de zeldzaamheid in de biogeografische regio’s van Wallonië, korte beschrijving van habitat en specifieke soortkenmerken.

Link naar de webversies vind je op het biodiversiteitsportaal van de Service Public Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (SPWARNE)

bryodewall2.jpg
bryodewall.jpg
bottom of page