top of page

Doelstelling van de werkgroep

De werkgroep bestaat sinds 1978 met de Nationale Plantentuin te Meise als maatschappelijke zetel en heeft tot doel om de studie van de mossen en lichenen in Vlaanderen te bevorderen. Als voornaamste activiteit worden excursies in België en in het buitenland georganiseerd om de flora van de bryofyten (bladmossen, levermossen en hauwmossen) en van de lichenen (korstmossen) te inventariseren en te bestuderen.  Tevens worden er activiteiten ingericht om ervaringen te delen en beginners te begeleiden. De Werkgroep heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Plantentuin, INBO en met Natuurpunt.Studie

bottom of page