top of page
 
De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Op de muren van de Sint-Baafsabdij te Gent is voor de eerste keer in België grove rivierkorst (Staurothele rugulosa) gevonden, een korstmos. Deze vondst is uniek, omdat deze soort normaal gezien niet midden in de stad groeit. Lees er hier meer over.


WBL werd gevraagd om een inventaris van de mossen en korstmossen op te maken van het gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroekse Polder in Dendermonde. Op 6 maart 2021 werden alvast de lichenen onder de loep genomen. Lees er hier meer over.

De ‘Voorlopige verspreidingsatlas van de mossen van Vlaanderen’ (Van Landuyt et al. 2020) wil een beeld geven van de actuele kennis over de verspreiding van de hauw-, lever- en bladmossen tijdens de periodes 1980-1999 en 2000-2019 in Vlaanderen. Lees hier meer.bottom of page