top of page

Richtlijnen voor Muscillanea

In dit document zijn de richtlijnen en afspraken met betrekking tot publicaties in Muscillanea te vinden. Aan auteurs wordt gevraagd om deze toe te passen in hun artikels zodat de redactie optimaal kan verlopen. Alvast bedankt!

bottom of page