top of page

Aanpassing lidgelden vanaf 2022

De stijgende kosten van allerlei producten en diensten treffen ook ons tijdschrift, we zien ons verplicht om het lidgeld vanaf 2022 aan te passen. Maar dit betekent niet noodzakelijk dat het zal verhoogd worden ! In 2022 blijft het lidgeld ongewijzigd op 15 euro indien je er mee instemt om Muscillanea enkel digitaal te ontvangen. Wie toch een gedrukt exemplaar wenst te ontvangen zal hiervoor een extra bijdrage gevraagd worden, 5 euro voor het binnenland en 10 euro voor het buitenland.

Samen met Muscillanea 41 krijgt u een verzoek tot betaling van het lidgeld, dat zal bij die gelegenheid opnieuw duidelijk gemaakt worden. Aan de hand van het bedrag van uw bijdrage zal dan blijken of je kiest voor een digitale dan wel voor een papieren versie.

Comentarios


bottom of page