De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Gezien de gunstige evolutie van de epidemie vervallen alle maatregelen tijdens onze excursies. Mondmaskers zijn niet daardoor langer verplicht en er zijn geen beperkingen meer qua aantal deelnemers. Aanmelden op voorhand is niet langer verplicht maar u wordt wel vriendelijk verzocht om dit te blijven doen zodat de excursieverantwoordelijke daarmee rekening kan houden. 

Nieuws

Ondanks de coronacrisis waren we met 11 deelnemers op 11 juli 2020 samengekomen om de abdij van Averbode een tweede maal op lichenen te onderzoeken in een nog niet eerder bezocht deel. Tijdens ons eerste bezoek op 24 augustus 2019 hadden we 81 soorten aangetroffen en we waren benieuwd of we nog een aantal aan deze reeds lange lijst konden toevoegen. Lees hier het volledige verslag.

Het weekend vond plaats in een zonnig Vielsalm waar door tien deelnemers de volgende locaties bezocht werden: het hotel en de aanpalende kerk en kerkhof van Hébronval; de spectaculaire steengroeven Thier des Carrières en Colanhan; het kerkhof van Salmchâteau; het park van Vielsalm en enkele bomen aan het station van Vielsalm. Lees hier het volledige verslag.

Op 9/11/2019 verzamelden zich negen korstmosliefhebbers voor een bezoek aan het zand- en duinlandschap de Sahara in Lommel. Lees hier het verslag.