top of page
 
De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Vlierschotelkorst Lecanora sambuci is nog niet gevonden in Vlaanderen. In het veld is deze niet te onderscheiden van kleine schotelkorst Lecanora hagenii, enkel microscopie geeft uitsluitsel. Als je het artikel leest, weet je wanneer je alert moet zijn op een mogelijke vondst. Veel succes!

bottom of page