top of page
 
De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Tijdens de Algemene Vergadering WBL op 5 februari 2022 bracht Paul Geyselings verslag uit van nieuwe en interessante lichenen en lichenicole fungi, gevonden in België in de periode 2020-2021.

Zijn presentatie kan je hier terugvinden

Dat kalkvedermos (Fissidens dubius) beton kiest als groeiplaats waar van nature kalkrotsen ontbreken is nog enigszins aan te nemen, maar dat dat zelfde mos zich zou thuis voelen op de stam van een boom is op zijn minst gezegd ongewoon. Nochtans is dit wat Dirk de Beer en Leo Van Herbruggen aantroffen in de Hallebossen in Oelegem. Lees hier een kort verslag

In de Hallebossen in Oelegem werd wellicht voor de eerste keer in Vlaanderen staafjesiepenmos (Zygodon conoideus) met kapsels aangetroffen. Vorig jaar werd tevens voor de eerste maal kapselende broedhaarmuts (Orthotrichum lyellii)

aangetroffen in Postel. Meer info en beeldmateriaal kan je hier bekijken.

bottom of page