top of page
 
De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Dat kalkvedermos (Fissidens dubius) beton kiest als groeiplaats waar van nature kalkrotsen ontbreken is nog enigszins aan te nemen, maar dat dat zelfde mos zich zou thuis voelen op de stam van een boom is op zijn minst gezegd ongewoon. Nochtans is dit wat Dirk de Beer en Leo Van Herbruggen aantroffen in de Hallebossen in Oelegem. Lees hier een kort verslag

bottom of page