top of page
 
De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Op de valreep van 2021 vonden twee van onze WBL-leden een indrukwekkende populatie van de stompe haarmuts (Nyholmiella obtusifolia) op een okkernoot in het centrum van Mortsel in de provincie Antwerpen. Lees er hier meer over.

Roland Luts ondekte onlangs het zeldzame weerhaakmos (Antitrichia curtipendula) aan het Fort van Edegem.

Lees hier zijn verslag gestoffeerd met prachtig fotomateriaal.

Bij het inventariseren van mossen en lichenen maken we gebruik van het IFBL-karteringsraster om op een gestandaardiseerde en herhaalbare manier de verspreiding van soorten in beeld te brengen. Hoe dat juist in zijn werk gaat en op welke wijze je op een topokaart het IFBL-hok kan bepalen waarin je je bevindt wordt door Dirk De Beer hier in detail uitgelegd.

bottom of page