De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Na het overlijden van bryoloog Philippe De Zuttere (22 nov. 2018) werd zijn vroegere woonst volledig heringericht en staat sinds kort ter beschikking van onderzoekers die in de streek acitviteiten plannen. Geïnteresseerden kunnen ter plaatse gebruik maken van het herbarium, naslagwerken en allerlei optisch materiaal. Dit alles in nauwe samenwerking met ‘ Les Cercles des Naturalistes de Belgique’, waarvan het centrum eveneens in de vallei van de Viroin gelegen is. Alle praktische info is te vinden via deze link

Nieuws

In samenwerking met

© 2023 by "VWBL". Proudly created with Wix.com