De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

De WBL excursies gaan onder de huidige COVID19-maatregelen door, maar zijn beperkt in aantal deelnemers.

We vragen daarom om tijdig je deelname aan te vragen bij de excursieverantwoordelijke vermeld in de kalender.

Nieuws

WBL werd gevraagd om een inventaris van de mossen en korstmossen op te maken van het gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroekse Polder in Dendermonde. Op 6 maart 2021 werden alvast de lichenen onder de loep genomen. Lees er hier meer over.

De ‘Voorlopige verspreidingsatlas van de mossen van Vlaanderen’ (Van Landuyt et al. 2020) wil een beeld geven van de actuele kennis over de verspreiding van de hauw-, lever- en bladmossen tijdens de periodes 1980-1999 en 2000-2019 in Vlaanderen. Lees hier meer.De kerk van Adinkerke vormde omwille van haar veelheid aan bouwmaterialen (baksteen, zandsteen, kalksteen) een ideale afspraakplaats voor een vijftal lichenologen, die na twee maand gedwongen corona-rust terug aan de slag gingen om de fossiele duinen op de Frans-Belgische grens te verkennen. Lees hier meer.