De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Gezien de gunstige evolutie van de epidemie vervallen alle maatregelen tijdens onze excursies. Mondmaskers zijn niet daardoor langer verplicht en er zijn geen beperkingen meer qua aantal deelnemers. Aanmelden op voorhand is niet langer verplicht maar u wordt wel vriendelijk verzocht om dit te blijven doen zodat de excursieverantwoordelijke daarmee rekening kan houden. 

Nieuws

Vanaf 2015 verdwijnt onze oude webstek op www.plantenwerkgroep.be. Ter vervanging daarvan lanceert de VWBL nu deze splinternieuwe website in eigen gebruik. De website is nog volop in ontwikkeling maar voeg ons alvast toe aan uw favorieten en blijf op de hoogte!

Hier kan u al de vroegere info terugvinden: excursiekalender, publicaties en links betreffende bryologie en lichenologie, enz. Daarnaast is het ook de bedoeling om regelmatig interessant nieuws te publiceren, zoals excursieverslagen, uitzonderlijke vondsten, of nieuwe literatuur... De website wordt de komende maanden nog sterk aangepast en vervolledigd waarvoor we hopen op uw begrip. Alvast veel lees- en surfplezier!

Cephaloziella_nicholsonii-2.jpg

1958_Syntrichia_papillosa_1.jpg

Fondation Ph. De Zuttere, een Waalse zusterorganisatie, maakte een mooie documentaire over het obscure doen en laten van mossen.

Bekijk hem hier.

Muscillanea 34 is vertrokken naar de drukker. Alle VWBL leden krijgen rond de eindejaarsperiode ons jaarlijks tijdschrift in de bus. In deze jaargang van Muscillanea ondermeer bijdrages over de mosflora van het natuurgebied Doeveren, het onwaarschijnlijke verhaal van Buxbaumia aphylla op de Antwerpse Fortengordel, het tlasproject lichenen in Antwerpen en de mossenrijkdom van Bulskampveld...

muscillanea.jpg