De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 
Nieuws

Ondanks het aangekondigde slechte weer (veel regen, koud en winderig) waren negen mensen opgedaagd aan de kerk van Stabroek om nog twee uurhokken (B4.45 en B4.47) af te werken. Eerste bekeken we de platanen en lindes achter de kerk. De kerk zelf was al bij een vorig bezoek op 13/02/2005 onderzocht. Daarna trokken we naar het fort van Stabroek waar we een rij populieren inventariseerden. In de gemeente Berendrecht bekeken we laanbomen in de Van Couwervenstraat en de Emelinusstraat en, op een eindje daarvan, een bunker en een aantal zeer dikke populieren. Op deze bunker stond verassend veel Leptogium turgidum (Muurzwelmos), in feite nagenoeg de enigste interessante soort die we die dag aantroffen (invloed van havenindustrie? Intensieve landbouw?). Na ons middagmaal genut te hebben in café Valentino te Stabroek trokken we naar het tweede uurhok, gelegen in de gemeente Kapellen. Eerst bestudeerden we een rij Japanse kerselaars langs de Fortsteenweg. Op weg naar de Polodreef passerden we het Paepenbos, eigendom van ANB. We eindigden met de schoongemaakte kerk te Hoogboom en het aanpalende kerkhof. Wegens het nat zijn van de gesteenten was het niet mogelijk alle soorten op naam te brengen.

Vanaf 2015 verdwijnt onze oude webstek op www.plantenwerkgroep.be. Ter vervanging daarvan lanceert de VWBL nu deze splinternieuwe website in eigen gebruik. De website is nog volop in ontwikkeling maar voeg ons alvast toe aan uw favorieten en blijf op de hoogte!

Hier kan u al de vroegere info terugvinden: excursiekalender, publicaties en links betreffende bryologie en lichenologie, enz. Daarnaast is het ook de bedoeling om regelmatig interessant nieuws te publiceren, zoals excursieverslagen, uitzonderlijke vondsten, of nieuwe literatuur... De website wordt de komende maanden nog sterk aangepast en vervolledigd waarvoor we hopen op uw begrip. Alvast veel lees- en surfplezier!

In samenwerking met

© 2023 by "VWBL". Proudly created with Wix.com