top of page

Lichenologische excursie naar Meerhout (IFBL-uurhok C6.42)

De kerk van Sint-Trudo in het centrum van Meerhout was op 28 mei 2016 de eerste locatie die door de zes aanwezige lichenologen bekeken werd. Meest interessant was de muur rond het voormalig kerkhof. Boven op de bakstenen vonden we een zeer groot aantal exemplaren van Xanthoparmelia loxodes (Bruin hunebedschildmos, Foto 1) alsook een aantal individuen van Rhizocarpon geographicum (Gewoon landkaartmos, foto 1). In de voegen troffen we Botryolepraria lesdainii (Groene poederkorst). Deze locatie was goed voor 55 streepjes op de lijst. Om half twaalf waren we klaar met de inspectie van de kerk en het kerkhof waarna we ons in twee groepen splitsten. Drie deelnemers trokken huiswaarts, de drie resterenden zochten en vonden een café waar de boterhammen genuttigd mochten worden. Gezien de aangename temperatuur deden we dat buiten op het terras. Na de middag verlieten we het centrum van Meerhout en reden we naar de hondenschool Verenigde hondenvrienden waar we een aantal oude eiken aan een grondig onderzoek onderwierpen. Totaal onverwacht vond Leo een mooi ontwikkeld exemplaar van Ramalina lacera (Waaiertakmos, foto 2). Met een cuteermes werd voorzichtig een klein stukje afgesneden om met UV-licht te testen (UV-) ter onderscheid met Ramalina canariensis (Breed takmos). Op de derde locatie, een aantal populieren en eiken gelegen tussen weilanden in het landelijke Meerhout, werd als meest bijzondere soort een exemplaar van Dendrographa decolorans (Purperkring) aangetroffen. In het naast een weiland gelegen loofbos met voornamelijk els en wilg konden we de hand leggen op Piccolia ochrophora (Licht muggenstrontjesmos) op vlier. De volgende locatie, dikke populieren langsheen de Grote Nete, was rijk aan bijzondere soorten waaronder talrijke exemplaren van Parmelina tiliacea (Lindeschildmos) naast Buellia griseovirens (Grijsgroene stofkorst), Pyrrhospora quernea (Grove mosterdkorst) en nogmaals Dendrographa decolorans. Om te eindigen bekeken we nog een aantal haagbeuken in een villawijk waarbij we vooral een aantal lichenicole fungi aan onze reeds lange lijst konden toevoegen.


Rhizocarpon geographicum s.l. met Xanthoparmelia loxodes

Ramalina lacera

bottom of page