top of page

Kennismakingsexcursie mossen en lichenen in Erpe-Mere

Deze keer was niet de kerk maar de parking van het Gemeentelijk Administratief Centrum (GAC) van Erpe-Mere de uitvalbasis voor een gezamelijke bryologische en lichenologische uitstap van de VWBL op 25 juni 2016. Het was dan ook geen gewone excursie waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk soorten te strepen. Doel was geïntereseerden in mossen en lichenen op een laagdrempelige manier te introduceren in de wonderlijke wereld van deze nog vaak onopgemerkte organismen. Gids van dienst was Jan Vindevogel die de te bezoeken terreinen voordien grondig had verkend en ook voor een picknickplaats had gezorgd. In de voormiddag bekeken de lichenologen voornamelijk de populieren rond het GAC door middel van een determinatiesleutel (foto 1). De bryologen zochten hun heil in de door brandnetels, bramen en verwilderde rozen (Rosa polyantha) overwoekerde bosjes. Dit leverde vooral wat epifyten op als Cryphaea heteromalla (Vliermos) Knikkersterretje (Syntrichia papillosa) en Leskea polycarpa (Uiterwaardmos).Na de lunch in de cafetaria van een plaatselijke visclub bezochten we het Blauwbos. Ook hier werd door de lichenologen lustig gesleuteld. Porina aenea (Schorsolievlekje), Phlyctis argena (Lichtvlekje), Normandina pulchella (Hamsteroortje), Opegrapha rufescens (Verzonken schriftmos) en ander fraais passeerden voor de loupes en camera’s van de deelnemers. Metershoge bramen en brandnetels dienden hierbij getrotseerd te worden. Gelukkig had Jan ons vooraf verwittigd en van de talrijke aanwezigheid van zuiggrage muggen zodat we voorzien waren van de nodige bescherming en van de aanwezigheid van zompige stukken. Dank zij onze laarzen behielden we allen droge voeten behalve Jan wiens benen op een gegeven ogenblik tot boven zijn kniëen in een drassig stuk verdwenen. Voor de bryologen was het Blauwbos grotendeels een herhaling van de voormiddag. De muren van de spoorwegbrug zorgden gelukkig voor wat afwisseling, we vonden er Cratoneuron filicinum (Gewoon diknerfmos) en Gyroweisia tenuis (Voegenmos).Na nog een laatste drankje in de cafetaria ging iedereen terug naar huis.

Lichenologen aan het werk

bottom of page