top of page

WBL werkt mee aan onderzoek naar kalkmoerassen

De WBL-mossenwerkgroep heeft zijn medewerking verleend aan het project “LIFE Anthropofens". De UAntwerpen doet in het kader van dit project een ecohydrologische studie in Marais de Heinsch te Arlon in samenwerking met Natagora. Het gaat om de bepaling van de kwaliteit van kalkmoerassen in Noord-Frankrijk en Belgisch Lotharingen. Kalkmoerassen zijn zeldzame veenvegetaties waarin specifieke mossoorten een belangrijke rol spelen,.

WBL heeft de determinatie op zich genomen van een aantal lastig te benoemen mossen die ingezameld werden bij het maken van vegetatieopnamen, meer bepaald Sphagnaceae (veenmossen), Mniaceae (boogsterrenmossen) en Amblystegiaceae (sikkelmossen).


Meer info over het LIFE-project Anthropofens vind je hier.

Comments


bottom of page