Korstmossen van de Vlassenbroekse Polders

WBL werd gevraagd om een inventaris van de mossen en korstmossen op te maken van het gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroekse Polder in Dendermonde. Op 6 maart 2021 werden alvast de lichenen onder de loep genomen. Lees er hier meer over.