Doelstelling

De werkgroep bestaat sinds 1978 met de Nationale Plantentuin te Meise als maatschappelijke zetel en heeft tot doel om de studie van de mossen en lichenen in Vlaanderen te bevorderen. Als voornaamste activiteit worden excursies in België en in het buitenland georganiseerd om de flora van de bryofyten (bladmossen, levermossen en hauwmossen) en van de lichenen (korstmossen) te inventariseren en te bestuderen.  Tevens worden er activiteiten ingericht om ervaringen te delen en beginners te begeleiden. De Werkgroep heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Plantentuin, INBO en met Natuurpunt.Studie

Lidmaatschap

  • Iedereen met interesse voor bladmossen, levermossen en lichenen is welkom bij de werkgroep en op de excursies.

  • Wens je lid te worden van de werkgroep? Het lidmaatschap bedraagt 15 Euro voor een jaar over te schrijven naar het bankrekeningnummer van de WBL: BE74 7340 4702 5407

 

Als lid ontvang je ons jaarlijkse tijdschrift Muscillanea en kan je deelnemen aan alle excursies!

Algemene Ledenvergadering en Bestuur

Alle leden houden een jaarlijkse vergadering (AV) die doorgaat in de gebouwen van de National Plantentuin te Meise. Op die vergadering wordt o.a. het excursieprogramma voor het volgende jaar vastgelegd en wordt eveneens een bryologische of lichenologische lezing gehouden. De AV gaat door in januari of februari. Voor de exacte datum neem je best een kijkje in de agenda

De samenstelling van het huidige bestuur van de werkgroep: Dirk De Beer (voorzitter, contactpersoon mossen), Filip Fleurbaey (penningmeester),  Daniel De Wit (secretaris), Dries Van den Broeck (adviseur, contactpersoon lichenen), Geert Raeymaekers (adviseur), Leo Vanhecke (adviseur), Patrik Oosterlynck (adviseur) en Wouter Van Landuyt (adviseur, redactie Muscillanea).

In samenwerking met

© 2023 by "VWBL". Proudly created with Wix.com