Muscillanea

De werkgroep publiceert jaarlijks een exemplaar van Muscillanea, het tijdschrift waarin nauwkeurige en gedetailleerde verslagen over de voorbije excursies en over gespecialiseerde of algemenere bryologische en lichenologische onderwerpen worden gepubliceerd. Leden krijgen het tijdschrift gratis toegestuurd. 
Oude nummers kunnen tegen verlaagd tarief verkregen worden. Neem daarvoor contact op.  Een gedetailleerde index van de jaargangen 1981-2013 vindt u hier: