De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

De WBL excursies gaan onder de huidige COVID19-maatregelen door, maar zijn beperkt in aantal deelnemers.

We vragen daarom om tijdig je deelname aan te vragen bij de excursieverantwoordelijke vermeld in de kalender.

Nieuws

De ‘Voorlopige verspreidingsatlas van de mossen van Vlaanderen’ (Van Landuyt et al. 2020) wil een beeld geven van de actuele kennis over de verspreiding van de hauw-, lever- en bladmossen tijdens de periodes 1980-1999 en 2000-2019 in Vlaanderen. Lees hier meer.De kerk van Adinkerke vormde omwille van haar veelheid aan bouwmaterialen (baksteen, zandsteen, kalksteen) een ideale afspraakplaats voor een vijftal lichenologen, die na twee maand gedwongen corona-rust terug aan de slag gingen om de fossiele duinen op de Frans-Belgische grens te verkennen. Lees hier meer.

Ondanks de coronacrisis waren we met 11 deelnemers op 11 juli 2020 samengekomen om de abdij van Averbode een tweede maal op lichenen te onderzoeken in een nog niet eerder bezocht deel. Tijdens ons eerste bezoek op 24 augustus 2019 hadden we 81 soorten aangetroffen en we waren benieuwd of we nog een aantal aan deze reeds lange lijst konden toevoegen. Lees hier het volledige verslag.

In samenwerking met

© 2023 by "VWBL". Proudly created with Wix.com