De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

De WBL excursies gaan onder de huidige COVID19-maatregelen door, maar zijn beperkt in aantal deelnemers.

We vragen daarom om tijdig je deelname aan te vragen bij de excursieverantwoordelijke vermeld in de kalender.

Nieuws

Op 1 mei trokken de lichenologen van de WBL naar de indrukwekkende abdijsite van Villers-la-Ville om er koortsachtig verder te speuren naar allerhande korstmosschatten. Lees hier het verslag.


Op de muren van de Sint-Baafsabdij te Gent is voor de eerste keer in België grove rivierkorst (Staurothele rugulosa) gevonden, een korstmos. Deze vondst is uniek, omdat deze soort normaal gezien niet midden in de stad groeit. Lees er hier meer over.


WBL werd gevraagd om een inventaris van de mossen en korstmossen op te maken van het gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroekse Polder in Dendermonde. Op 6 maart 2021 werden alvast de lichenen onder de loep genomen. Lees er hier meer over.