De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Gezien de gunstige evolutie van de epidemie vervallen alle maatregelen tijdens onze excursies. Mondmaskers zijn daardoor niet langer verplicht en er zijn geen beperkingen meer qua aantal deelnemers. Aanmelden op voorhand is niet langer vereist maar u wordt wel vriendelijk verzocht om dit te blijven doen zodat de excursieverantwoordelijke daarmee rekening kan houden. 

Nieuws

Het zal je maar overkomen. Je staat daar met je familie in de bossen van Müllenborn in de Eifel op een staand boomlijk, in dit geval een al ontschorste naaldboom. Tot een lichenoloog je in de gaten krijgt. Lees hier het onwaarschijnlijke reisverhaal van een zwart boomspijkertje opgetekend door Min Pauwels.

Lees hier het verslag

Op 11 september werden door onze lichenologen de grote begraafplaats van Wezenbeek-Oppem en de Sint-Pieterskerk grondig geïnventariseerd. Een bloemlezing en fotoverslag van de vondsten kan u hier lezen